Η Εταιρεία

“ὀφθαλμοὺς δὲ ὁρᾶν διὰ τοῦ πέριξ ὕδατος· ὅτι δ᾽ ἔχει πῦρ δῆλον εἶναι, πληγέντος γὰρ ἐκλάμπειν. ὁρᾶν δὲ τῷ
στίλβοντι καὶ τῷ διαφανεῖ, ὅταν ἀντιφαίνῃ, καὶ ὅσῳ ἂν καθαρώτερον ᾖ μᾶλλον”

Ο Αλκμαίων ο Κροτωνιάτης ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκε με τα αισθητήρια όργανα, συμπεριλαμβανομένου και του οφθαλμού. Συγκεκριμένα, φέρεται να είναι ο πρώτος που πραγματοποίησε εξόρυξη του οφθαλμού σε ζώα για να κατανοήσει καλύτερα τη σύνδεση του με τον εγκέφαλο. Μετά από συστηματική μελέτη της φυσιολογίας και ανατομίας του οφθαλμού, περιέγραψε τους χιτώνες από τους οποίους αποτελείται ο οφθαλμικός βολβός, την παρουσία νερού σε αυτόν, και την παρουσία καναλιών (οπτικά νεύρα) τα οποία συνδέουν τους οφθαλμούς με τον εγκέφαλο. Επί προσθέτως, ήταν από τους πρώτους που απέρριψε τις ιερές υπερφυσικές αντιλήψεις όσον αφορά τις ασθένειες συγκροτώντας μία πιο λογική προσέγγιση. Ο Αλκμαίων είχε αξιόλογη επιρροή στους διαδόχους του στην Ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Ο Αριστοτέλης έγραψε μία πραγματεία αναφερόμενη σε αυτόν, ο Πλάτωνος υιοθέτησε τα επιχειρήματά του ως προς την αθανασία της ψυχής, και τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο Φιλόλαος αποδέχτηκαν τις απόψεις του ότι ο εγκέφαλος είναι το κέντρο της νοημοσύνης. Ως εκ τούτου, ο Αλκμαίων ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους, φυσιοκράτες, και νευροεπιστήμονες όλων των εποχών, και θεωρείται πατέρας της επιστημονικής ιατρικής.

Alcmaeon

Η εταιρεία Αλκμαίων ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2010 με πρωτοποριακή αλλά συνάμα ανθρωποκεντρική φιλοσοφία. Για την επίτευξη αυτής της φιλοσοφίας, η εταιρεία συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της οφθαλμικής υγείας, τόσο για την αντιπροσώπευση και εμπορία των προϊόντων τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά όσο και για την ανάπτυξη/εξέλιξη καινοτόμων προϊόντων. Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η εύκολη πρόσβαση από τις ευπαθείς ομάδες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Προς το παρόν, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία φακών επαφής, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και ιατρικών αναλώσιμων υλικών, ενώ μελλοντικά σκοπεύει να επεκταθεί και στον τομέα των υπηρεσιών καθώς και στο πεδίο της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Alcmaeon