Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Oct

11
2011

Η εταιρεία εξετάζει την υποβολή προτάσεων εντός των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με Ανώτατα Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλες εταιρείες.