Πληροφορίες προς Επαγγελματίες

Η πληθώρα των διαθέσιμων προϊόντων στον τομέα της οφθαλμικής υγείας και ο ραγδαίος ρυθμός της τεχνολογικής τους ανάπτυξης δημιουργεί την ανάγκη συνεχούς και ολοκληρωμένης παροχής επιστημονικών πληροφοριών σε σχέση με τα προαναφερθέντα προϊόντα για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Στόχος της εταιρείας Αλκμαίων είναι να παρέχει πληροφορίες από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο είναι πάντα στη διάθεση σας.
1

2