Πληροφορίες προς Ασθενείς

Ο καταιγισμός προσφορών νέων προϊόντων και η πληθώρα πληροφοριών που πλέον παρέχεται μέσω του διαδικτύου, πολλές φορές δυστυχώς δυσκολεύει την εύρεση αξιόπιστων πληροφοριών από τον καταναλωτή ώστε να προβεί στην ορθή επιλογή ενός προϊόντος. Η εταιρεία Αλκμαίων υπηρετώντας την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της, έχει σαν στόχο να παρέχει αξιόπιστες, σύντομες και χρηστικές πληροφορίες στο ευρύ κοινό.